Druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2016/17

Vážené uchazečky, vážení uchazeči,
ředitelka školy zahájila

druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

pro
Studijní obor: Zdravotnický asistent, ŠVP – Praktická sestra
Kód oboru: 53-41-M/01
Typ studia: denní, čtyřleté
Způsob ukončování studia: maturitní zkouška

2. kolo přijímacího řízení bude probíhat:

do 31. srpna 2016

a uchazeči budou přijímání ke studiu uvedeného studijního oboru do naplnění kapacity

Dva dny na Kladně ve znamení mocných příběhů

6. 4. – 7. 4. 2016 se konalo v Kladně ústřední kolo Psychologické olympiády pro SZŠ s tématem „Životní motto, kterým se řídím“, jehož se zúčastnily dvě studentky SSZŠ Mělník, o.p.s. . Veronika Havelková ze 3. A jako vítězka regionálního kola reprezentovala zdravotnický potěr Středočeské kraje se svým životním příběhem, zcela korespondujícím s heslem „Všechno zlé je k něčemu dobré“. Ačkoliv nedosáhla na první tři příčky, zůstala mezi ostatními „vítězi“, kterými byli všichni. Zdatně konkurovala soupeřům s emotivními příběhy o odvážném ukončení šikany i týrání bratra, i tomu vítěznému o smrti mladé, vrozeně HIV pozitivní dívky.

Oba dny, vyplněné kromě vlastní soutěže i exkurzí v kladenské zdravotnické škole se stoletou tradicí a programem celostní muzikoterapie pod vedením pedagoga FF UP PaedDr. Lubomíra Holzera, byly dívkám největší odměnou za vzornou reprezentaci školy, Mělníka a celých středních Čech.